PLAN LEKCJI 2

zajecia 2

dokumenty 2

aktualnosci 2

statut 2

stypendia 2

The First Gala of English Gymnasium Projects

  On the 7th April 2016 took place THE FIRST GALA OF ENGLIGH PROJECTS, made by IIA gymnasium. Three quite various projects were presented. The first project was created by Angelika, Marysia, Daria and Kamila. It told us about animation in cartoons. It was very interesting and informative.
  During this presentation there were little technical problems, but we managed repairing hat and continued . The second project taught how to survive in “Chrobry Jungle”. Creators of that presentation were Kasia and Karolina. A movie which they prepared was amazing and very funny.
  The third project was created by Natalia, Karolina, Oliwia and Adrian.
It showed why people don ‘t smile and promoted smiling. This presentation was great and came out that our class can have a good time and smile a lot.
  After all of the projects arose the best part of our Gala. Our class taught students to dance “cowboy dance” and after that they were dancing with us. This was brilliant and very impressive.

Powiatowy Konkurs dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pt. „ Katyń – Golgota Wschodu”

Powiatowy Konkurs dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
pt. „ Katyń – Golgota Wschodu”, 8 kwiecień 2016

„(…)I tylko pamięć została
Po tej katyńskiej nocy...
Pamięć nie dała się zgładzić,
Nie chciała ulec przemocy.
I woła sprawiedliwość,
I prawdę po świecie niesie...
Prawdę o jeńców tysiącach
Zgładzonych w katyńskim lesie.” (fragm.wiersza Feliksa Konarskiego „Katyń”)

    Celem konkursu organizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kłodzku jest kształtowanie postaw patriotycznych i wrażliwości społecznej na tle doświadczeń Polaków w czasie II wojny światowej wśród młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Powiatu Kłodzkiego.
    Powitanie uczestników i opiekunów, oraz zaproszonych gości nastąpiło w reprezentacyjnym miejscu szkoły – w Auli im. Arnoszta z Pardubic. Tam też odbyła się część ustna oraz wręczenie dyplomów i nagród. Głos zabrały Panie: Dyrektor Szkoły mgr inż. Bożena Czak oraz Dyrektor Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego Pani Anetta Kościuk, odnosząc się do znaczenia wydarzeń zwanych Zbrodnią Katyńską oraz życząc uczestnikom powodzenia w Konkursie.
    Imprezę uświetnili przedstawiciele Dolnośląskiej Rodziny Katyńskiej w osobach Pana Jacka Libickiego – Prezesa DRK oraz Pani Teresy Gwary – Wiceprezes DRK. Szanowni Goście przybliżyli młodzieży historię oraz działania Stowarzyszenia, mówiąc m.in.o takich inicjatywach, jak utworzenie Kaplicy Katyńskiej w Kościele Garnizonowym – Bazylice Mniejszej pw. św. Elżbiety przy wrocławskim Rynku. Nasi Goście opowiedzieli również o swoich Ojcach zamordowanych w 1940 r. przez NKWD. Po wystąpieniu Pani Gwary i Pana Libickiego zebrani w Auli minutą ciszy oddali hołd Pomordowanym.
    Konkurs składał się z dwóch części: pisemna część - test wiedzy (uczniowie pisali indywidualnie), oraz część ustna (wystąpienia drużynowe).
Oto wyniki:
- dla szkół gimnazjalnych:
I miejsce: Oliwia Jantarska klasa I i Mateusz Burek klasa II, Powiatowe Gimnazjum Dwujęzyczne w Kłodzku
II miejsce: Kacper Bzowy i Wacław Kukla, klasa III, Zespół Szkół w Międzylesiu
- dla szkół ponadgimnazjalnych:
I miejsce: Katarzyna Kuczaj i Katarzyna Wołoszczuk, Zespół Szkół Społecznych w Kłodzku
II miejsce: Michał Bachen i Szymon Kulig, I LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku
III miejsce: Maria Kubicka i Paulina Mucha, Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Nowej Rudzie
Szkoły ponadgimnazjalne reprezentowane były jeszcze przez Zespół Szkół Agrotechnicznych im. Batalionów Chłopskich w Bożkowie i Noworudzką Szkołę Techniczną im. Stanisława Staszica.
Organizatorzy Konkursu pragną podziękować Honorowym Patronom oraz Sponsorom za okazaną życzliwość, bez której nie można byłoby przygotować zacnych nagród.
Podziękowania należą się więc:
Pani dr Ewie Kowalskiej, p.o. Kierownik Muzeum Katyńskiego w Warszawie
Panu Maciejowi Awiżeniowi, Staroście Powiatu Kłodzkiego
Panu Michałowi Piszko, Burmistrzowi Miasta Kłodzko
Panu Stanisławowi Longawie, Wójtowi Gminy Kłodzko
Panu Maciejowi Macheli, Prezesowi Przedsiębiorstwa Piekarsko – Cukierniczego w Kłodzku, Jaszkowej Dolnej.

Dyrekcja Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kłodzku oraz organizatorzy Konkursu pt. „Katyń – Golgota Wschodu” gratulują wszystkim Laureatom oraz pozostałym uczestnikom, życząc wielu sukcesów w dalszej edukacji!

„ Chociaż życie toczy się dalej i każdy dzień jest nowym oczekiwaniem – to obowiązek pamięci powinien istnieć zawsze.” (cyt. Premier Jerzy Buzek, 1999 r.)

Organizatorzy: Małgorzata Bąk, Adam Jezierski

 

III MIĘDZYPOWIATOWY KONKURS MATEMATYCZNY SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH O PUCHAR STAROSTÓW POWIATU KŁODZKIEGO I ZĄBKOWICKIEGO ORAZ BURMISTRZÓW KŁODZKA I ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH

III MIĘDZYPOWIATOWY KONKURS MATEMATYCZNY SZKÓŁ

GIMNAZJALNYCH I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

O PUCHAR STAROSTÓW POWIATU KŁODZKIEGO I ZĄBKOWICKIEGO

ORAZ BURMISTRZÓW KŁODZKA I ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH

    1 kwietnia 2016roku w Liceum Ogólnokształcącym w Ząbkowicach

Śląskich został przeprowadzony III finałowy etap III Międzypowiatowego Konkursu

Matematycznego Szkół Gimnazjalnych i Szkół Ponadgimnazjalnych o Puchar Starostów

Powiatu Kłodzkiego i Ząbkowickiego oraz Burmistrzów Kłodzka i Ząbkowic Śląskich.

Honorowym patronatem konkurs objęli

- pani Monika Wielichowska - Posłanka na Sejm RP

- pan Roman Fester – Starosta Powiatu Ząbkowickiego

- pan Maciej Awiżeń – Starosta Powiatu Kłodzkiego

- pan Marcin Orzeszek – Burmistrz Miasta i Gminy Ząbkowice Śląskie

- pan Michał Piszko - Burmistrz Miasta Kłodzko.

    Każdy powiat reprezentowało 15 uczniów: 5 licealistów i 10 gimnazjalistów. Z

powiatu kłodzkiego w kategorii w szkoły ponadgimnazjalne udział wzięli: PaulinaTarsa i

Paweł Piwowar z LO w Kłodzku, Bartosz Pałka i Paweł Bogdan z LO Bystrzycy

Kłodzkiej, Michał Bobula z Liceum Alternatywnego, a w kategorii gimnazja: Michał Popiel,

Łukasz Biesiadecki, Wojciech Piszczek z Gimnazjum nr 1 w Kłodzku, Katarzyna Gunia z

Gimnazjum w Szczytnej, Hubert Lawenda z Gimnazjum we Włodowicach, Maja Zilbert ze

Społecznego Gimnazjum w Kłodzku, Karolina Janikowska, Marcel Guzik, Łukasz Noga z

Gimnazjum nr 2 w Nowej Rudzie oraz Mateusz Jankowicz z Gimnazjum nr 2 w Kłodzku.

Finaliści przez 90 minut rozwiązywali 5 zadań o wysokim stopniu trudności z różnych

działów matematyki.

     W przerwie między częścią przeznaczoną na rozwiązywanie zadań konkursowych, a

uroczystą galą rozdania nagród laureatom i finalistom konkursu, uczniowie pod opieką pana

Jerzego Organiściaka zwiedzając Ząbkowice Śląskie, poznawali historię miasta.

Komisja Konkursowa złożona z nauczycieli matematyki – opiekunów finalistów -

sprawdzała i oceniała na bieżąco zakodowane prace uczniów. Spośród finalistów konkursu

wyłoniła „najlepszych z najlepszych”.

I miejsce w kategorii szkoły ponadgimnazjalne zajęła uczennica z LO w Ząbkowicach

Śląskich – Karolina Wacha, w kategorii gimnazja - Jakub Stecko z Publicznego Gimnazjum

nr 1 w Ząbkowicach Śląskich

Z powiatu kłodzkiego wśród laureatów znaleźli się

w kategorii szkoły ponadgimnazjalne

II miejsce zdobyła Paulina Tarsa

– uczennica I Liceum Ogólnokształcącego w Kłodzku

opiekun – p. Mirosław Gil

V miejsce – Bartosz Pałka

- uczeń Liceum Ogólnokształcącego w Bystrzycy Kłodzkiej

opiekun p. Justyna Gajewska-Grelak

VI miejsce – Paweł Piwowar

- uczeń I Liceum Ogólnokształcącego w Kłodzku

opiekun – p. Mirosław Gil

- Michał Bobula

- uczeń Liceum Alternatywnego w Kłodzku

opiekun p. Agnieszka Gródecka-Pietrzak

w kategorii gimnazja

III miejsce zdobył Łukasz Biesiadecki

– uczeń Gimnazjum nr 1w Kłodzku

opiekun p. Joanna Kołaczyk

IV miejsce – Katarzyna Gunia

- uczennica Gimnazjum w Szczytnej

opiekun p. Renata Rajzer

Łukasz Noga

- uczeń Gimnazjum nr2 w Nowej Rudzie

opiekun p. Iwona Kąfera

    W uroczystej gali wręczenia nagród uczestniczyli: Starosta Powiatu Ząbkowickiego

pan Roman Fester , Burmistrz Miasta i Gminy Ząbkowice Śląskie pan Marcin Orzeszek oraz

Dyrektor Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Kłodzku pani Anetta Kościuk.

Fundatorami nagród i upominków dla laureatów i finalistów III Międzypowiatowego

Konkursu Matematycznego byli

- pani Monika Wielichowska – Posłanka na Sejm RP

- pan Roman Fester - Starosta Powiatu Ząbkowickiego

- pan Maciej Awiżeń - Starosta Powiatu Kłodzkiego

- pan Marcin Orzeszek - Burmistrz Miasta i Gminy Ząbkowice Śląskie

- pan Michał Piszko - Burmistrz Miasta Kłodzko

- pan Krzysztof Oktawie – Kierownik Krytej Pływalni w Kłodzku

- Dyrektor Banku Spółdzielczego w Ząbkowicach Śląskich

Składamy serdeczne podziękowanie sponsorom i fundatorom nagród.

Uczniom i ich nauczycielom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Organizatorzy konkursu

Dyrekcja

Nauczyciele matematyki

 

Szkolne Obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego

 

czwartek (17.03.2016), na 6 lekcji, w salach 28, 29 –

Szkolny konkurs ortograficzny – eliminacje do Powiatowego Konkursu Miss/Mister Ortografii w Nowej Rudzie

piątek (18.03.2016), na 5 lekcji, w sali 28 

„Licz się ze słowami” – Szkolny konkurs frazeologiczny dla klas I

długa przerwa, II piętro – prezentacje:

"Jak oni mówią po polsku", "Słowo, które chciałbym ocalić w moim języku"

"Słowo, które jest niepotrzebne w moim języku"

Wykład o zbrodni katyńskiej.

Tej nocy zgładzono wolność

W katyńskim lesie...

Zdradzieckim strzałem w czaszkę

Pokwitowano Wrzesień...”

(fragment wiersza Feliksa Konarskiego pt. „ Katyń”)

W piątek 4 marca br. na zaproszenie do klas drugich rozszerzeń humanistycznych przybył pan Krzysztof Łagojda, doktorant w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego.

Pan Krzysztof specjalizuje się w temacie Zbrodni Katyńskiej, a w szczególności losów Rodzin Katyńskich, na temat których napisał książkę (w niedalekim czasie zostanie ona wydana przez IPN, i jeden egzemplarz dostanie nasza szkoła).

Dla naszych uczniów (prócz uczniów II HWP 1 i II HWP2 byli także uczniowie przygotowujący się do udziału w szkolnym etapie Powiatowego Konkursu dotyczącego Zbrodni Katyńskiej), pan Krzysztof wystąpił z prelekcją. Prócz ogólnie znanych faktów z historii politycznej wydarzeń, przedstawił nam problemy, które nie zostały jeszcze wyjaśnione (jak np. sprawa tzw.”listy białoruskiej”), oraz naświetlił temat losów Rodzin Katyńskich, które to losy do tej pory nie spotkały się z całościowym ujęciem.

Nasi uczniowie podczas wykładu robili notatki, co miło zaskoczyło naszego Gościa :), oraz zadawali pytania. Po prelekcji, Pan Krzysztof miał jeszcze możliwość wystąpić z wykładem dla klasy I f (na zaproszenie pana P. Trocewicza :) ).

W imieniu własnym oraz uczniów uczestniczących w zajęciach dziękuję Panu Łagojdzie za dużą dawkę ważnych informacji przekazanych w przystępny sposób. Polecamy się na przyszłość :)

Małgorzata Bąk

 

Katyń – Golgota Wschodu.

08 kwietnia 2016 r. o godzinie 9.00 w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kłodzku

odbędzie się
powiatowy konkurs
Katyń – Golgota Wschodu.


Szkolny etap konkursu – 15 marca, godzina 8.00 sala nr 2.

Rekrutacja na rok szkolny 2016/2017

ZAPROSZENIE 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyją i zasadami rekrutacji do:

I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku
- zakładka REKRUTACJA -

Powiatowego Gimnazjum Dwujęzycznego w Kłodzku
- zakładka REKRUTACJA GIMNAZJUM -

 

 

III Międzypowiatowy Konkurs Matematyczny etap powiatowy

III Międzypowiatowy Konkurs Matematyczny

etap powiatowy

            18 lutego w murach „Chrobrego” został przeprowadzony II powiatowy etap III Międzypowiatowego Konkursu Matematycznego o Puchar Starostów Powiatu Kłodzkiego i Ząbkowickiego oraz Burmistrzów Kłodzka i Ząbkowic Śląskich dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z powiatu kłodzkiego i ząbkowickiego. W powiecie kłodzkim do konkursu przystąpiło 46 uczniów z 16 szkół powiatu kłodzkiego. Przez 90 minut uczniowie rywalizowali ze sobą rozwiązując zadania z różnych działów matematyki. Komisja konkursowa złożona z nauczycieli matematyki wyłoniła 5 licealistów i 10 gimnazjalistów, którzy zdobyli największą liczbę punktów. Wybrani uczniowie będą reprezentować powiat kłodzki podczas III etapu finałowego. Wśród nich znaleźli się:

kategoria gimnazja

MIEJSCE

UCZEŃ

SZKOŁA

OPIEKUN

1

Popiel Michał

Gimnazjum nr 1 w Kłodzku

Rafał Stoklosa

2

Gunia Katarzyna

Gimnazjum w Szczytnej

Renata Rajzer

3

Lawenda Hubert

Gimnazjum we Włodowicach

Marzena Kupczak

4

Biesiadecki Łukasz

Gimnazjum nr 1 w Kłodzku

Joanna Kołaczyk

5

Zilbert Maja

Społeczne Gimnazjum w Kłodzku

Ewa Rychel

6

Jaśnikowska Karolina

Gimnazjum nr 2 w Nowej Rudzie

Iwona Kąfera

7

Guzik Marcel

Gimnazjum nr 2 w Nowej Rudzie

Iwona Kąfera

8

Jankowicz Mateusz

Gimnazjum nr 2 w Kłodzku

Agnieszka Ogiegło

9

Noga Łukasz

Gimnazjum nr 2 w Nowej Rudzie

Iwona Kąfera

10

Piszczek Wojciech

Gimnazjum nr 1 w Kłodzku

Rafał Stoklosa

- kategoria licea

MIEJSCE

UCZEŃ

SZKOŁA

OPIEKUN

1

Tarsa Paulina

I LO w Kłodzku

Mirosław Gil

2

Pałka Bartosz

LO w Bystrzycy Kłodzkiej

Justyna Gajewska-Grelak

3

Piwowar Paweł

I LO w Kłodzku

Mirosław Gil

4

Bobula Michał

Liceum Alternatywne w Kłodzku

Agnieszka Gródecka-Pietrzak

5

Bogdan Paweł

LO w Bystrzycy Kłodzkiej

Magdalena Karpowicz

Finał konkursu odbędzie się 1 kwietnia 2016 roku w Liceum Ogólnokształcącym  w Ząbkowicach Śląskich.

Uczniom i ich opiekunom – nauczycielom matematyki – gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Dyrekcja i nauczyciele matematyki ZSO w Kłodzk

Informacja!

Etap powiatowy III Międzynarodowego Konkursu Matematycznego dla uczniów z powiatu kłodzkiego odbędzie się 18 lutego 2016r. w gmachu ZSO w Kłodzku

Co Nas czeka w tym tygodniu !

środa 27.01
Szkolny Turniej piłki siatkowej
Zebrania z rodzicami godz.17:00

czwartek 28.01
III Targi Edukacyjne Ziemi Kłodzkiej

piątek 29.01
Szkolny Turniej piłki nożnej

Targi edukacyjne 2016

III TARGI EDUKACYJNE DLA MATURZYSTÓW
Z ZIEMI KŁODZKIEJ
28.01.2016r.(czwartek)
9.30 - 12.30

 NA NASZE ZAPROSZENIE ODPOWIEDZIELI:
1. UNIWERSYTET WROCŁAWSKI.
2. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA I JEJ ODDZIAŁ W WAŁBRZYCHU.
3. UNIWERSYTET PRZYRODNICZY - WROCŁAW.
4. WYŻSZA SZKOŁA FILOLOGICZNA - WROCŁAW.
5. WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA - WROCŁAW.
6. WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA WOJSK LĄDOWYCH. IM.GEN.TADEUSZA KOŚCIUSZKI - WROCŁAW.
7. DOLNOŚLĄSKA SZKOŁA WYŻSZA WE WROCŁAWIU.
8. UNIWERSYTET HUMANISTYCZNOSPOŁECZNY SWPS WE WROCŁAWIU.
9. MIĘDZYNARODOWA WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI I TRANSPORTU WE WROCŁAWIU
10. WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA WE WROCŁAWIU.
11. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. WITELONA W LEGNICY.
12. POLITECHNIKA OPOLSKA.
13. WAŁBRZYSKA WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI.
14. WAŁBRZYSKA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM.ANGELUSA SILESIUSA.
15. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NYSIE.
16. UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI.
17. WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA EDUKACJĄ W KŁODZKU.
18. CENTRUM NAUKI I BIZNESU „ŻAK”
19. PRYWATNE MEDYCZNE STUDIUM ZAWODOWE
20.POLICEALNA SZKOŁA EDUKACJI EUROPEJSKIEJ „CERTUS”.

0105

0406

02 07

 ZAPRASZAMY!!!

Strona 1 z 3

shemalevids.org