PLAN LEKCJI 2

zajecia 2

dokumenty 2

aktualnosci 2

statut 2

stypendia 2

Oferta edukacyjna

OFERTA EDUKACYJNA
na rok szkolny 2017/2018

1.Nauka w liceum ogólnokształcącym trwa 3 lata i kończy się maturą.
2.Wszyscy uczniowie realizują treści ujęte w podstawie programowej kształcenia ogólnego w systemie klasowo-lekcyjnym.
3.W podstawie programowej szkoły oferujemy następujące języki:
» język angielski - we wszystkich klasach - zwiększona liczba godzin,
» język niemiecki,
» język francuski,
» język rosyjski.

4.Prowadzimy rekrutacje również do klasy pierwszej dwujęzycznej z językiem angielskim o profilu matematyczno-fizycznym oraz do klasy pierwszej integracyjnej

5.Proponowane rozszerzenia i ich przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym w klasach ogólnych:
matematyczno-fizyczne (fizyka, matematyka)
matematyczno-informatyczne (matematyka, informatyka, fizyka informatyczna)
polonistyczno-kulturoznawcze (język polski, historii sztuki)
humanistyczne w WOS-em (historia, WOS, zajęcia polonistyczne)
humanistyczne (historia, język polski, wiedza o świecie)
biologiczno-chemiczne (biologia, chemia)
sportowe(biologia, chemia, zajęcia sportowe)
geograficzne z historią (matematyka, historia, geografia)
geograficzne z WOS-em (matematyka, WOS, geografia)
biologiczno-geograficzne (biologia, geografia, chemia wszech.)

6.W szkole obowiązują mundurki i tarcze.

7. Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych:

 • rozwijanie uzdolnień na zajęciach kół przedmiotowych
 • przygotowanie do olimpiad przedmiotowych
 • czynne uczestnictwo w działalności Samorządu Szkolnego
 • udział w zajęciach SKS
 • obozy naukowe i sportowe
 • chór szkolny
 • Klub Amnesty International
 • klub wolontariatu
 • kółko strzeleckie
 • grupa fotograficzna
 • redakcja telewizji CHROBRY TV