PLAN LEKCJI 2

zajecia 2

dokumenty 2

aktualnosci 2

statut 2

stypendia 2

Terminarz rekrutacji 2017/2018

do 21 czerwca 2017 r. - składanie podań do szkoły (pobierz podanie) - Kandydat w trakcie rekrutacji może równocześnie składać podanie do nie więcej niż trzech szkół ponadgimnazjalnych

od 23 do 27 czerwca 2017 r. - składanie następujących dokumentów:
+ świadectwa ukończenia szkoły
+ zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
+ zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych o których mowa w paragrafie 3 ust. 9 i 10 zarządzenia Nr 5/2014 Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty z dnia 6 lutego 2014r.
+ opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną w tym publiczną poradnię specjalistyczną w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia

29 czerwca 2017 r. - Publikacja listy zakwalifikowanych do przyjęcia

do 18 lipca 2016r. - Przyjmowanie oryginałów dokumentów (uzupełnianie dokumentacji)

19 lipca 2017 r.
Publikacja listy przyjętych 
do klasy 1 na rok szkolny 2017/2018

do 24 sierpnia 2017 r. - Prowadzenie rekrutacji w drugim naborze.


Informacja dla kandydatów do klasy dwujęzycznej

do 12 maja 2017r.  - składanie deklaracji przystąpienia do sprawdzianu uzdolnień językowych (pobierz deklarację)

22 maja 2017r. godz. 14:00 - Sprawdzian uzdolnień językowych