PLAN LEKCJI 2

zajecia 2

dokumenty 2

aktualnosci 2

statut 2

stypendia 2

Konkursy - sukcesy

Szymon Kulig, tegoroczny absolwent, jest laureatem II nagrody w kategorii szkół ponadgimnazjalnych w VII Ogólnopolskim Konkursie Literackim „Płynąć pod prąd”.

Organizowany przez Gimnazjum nr 19 im. Z. Herberta we Wrocławiu i Stowarzyszenie Ojczyzny Polszczyzny konkurs, pod patronatem m.in. Wojewody Dolnośląskiego, Dolnośląskiego Kuratora Oświaty i Instytutu Pamięci Narodowej,

wymagał napisania wiersza lub tekstu prozatorskiego będącego „historią nieznanego szerokiemu gremium, osadzonego w konkretnej rzeczywistości historycznej, społecznej, rodzinnej bohatera,  który był lub jest wierny, podobnie jak Zbigniew Herbert, wartościom takim jak Bóg, Honor, Ojczyzna, Prawda – nawet za cenę utraty życia”. Szymon pracę konkursową (wzbogaconą o fotografie) poświęcił swojemu dziadkowi – zapomnianemu przez ludzi, żyjącemu w pamięci przedmiotów (dokumentów, odznaczeń itd.), nieoczywistemu bohaterowi II wojny światowej, swojemu przodkowi, który, jak pisze Szymon, „ocalał, bo nie był idealny”, ale był wierny jednej z najważniejszych wartości - rodzinie.

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 19 października 2017 r. w XCIX Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi w Warszawie podczas XIX Zjazdu Klubu Herbertowskich Szkół.

GRATULUJEMY!

Michał Tulski, uczeń I klasy gimnazjum, zdobył wyróżnienie I stopnia w Dolnośląskim Konkursie Recytatorskim „Pegazik”. Teksty przygotowane na konkurs Michał zaprezentował także w organizowanym przez KCKSiR II Pochodzie Poezji.

GRATULUJEMY!

shemalevids.org