PLAN LEKCJI 2

zajecia 2

dokumenty 2

aktualnosci 2

statut 2

stypendia 2

Debata o Unii Europejskiej

DEBATA O UNII EUROPEJSKIEJ

     Dnia 30.10.2017 r. w naszej szkole odbyła się Debata o Unii Europejskiej, na którą zaproszono uczniów ze szkół powiatu kłodzkiego. Wśród jej uczestników byli przedstawiciele Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości, Noworudzkiej Szkoły Technicznej, Regionalnej Szkoły Turystycznej, Zespołu Szkół Alternatywnych, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Bystrzycy Kłodzkiej, Zespołu szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodzku, Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II
w Kudowie – Zdroju, Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim oraz naszego liceum.

     W pierwszej części uczniowie w odrębnych gabinetach wzięli udział w dyskusji dotyczącej dwóch z pięciu zaproponowanych tematów: 1) Mobilność i migracje. 2) Zaufanie obywateli. 3) Edukacja. 4) Zatrudnienie. 5) Gospodarka.

     O godz. 11.00 rozpoczęła się część oficjalna. Wśród zaproszonych gości byli: pan Aleksander Szwed – senator RP, pan Piotr Krzywda – wizytator, pani Kamila Malik – wicedyrektor Szkoły Europejskiej nr 3 w Brukseli, pan Maciej Awiżeń – starosta powiatu kłodzkiego, pani Małgorzata 
Jędrzejewska – Skrzypczyk – wicestarosta, pani Anetta Kościuk – dyrektor wydziału oświaty, pan Wojciech Łyszkiewicz – radny Rady Miejskiej oraz dyrektorzy szkół. Na początku wystąpił chór szkolny Ad Musicam pod czujnym okiem pana Władysława Zakrzewskiego, następnie pani dyrektor Bożena Czak swym wystąpieniem otworzyła spotkanie. W dalszej części goście
i uczestnicy debaty oraz jej moderatorzy oglądnęli program artystyczny przygotowany przez nauczycieli i uczniów naszej szkoły. Ciekawym akcentem stało się zaśpiewanie przez artystów ,,Ody do radości”w kilku językach państw europejskich. 

     Kolejnym punktem Debaty była prezentacja przypominająca historię integracji europejskiej, którą przygotował wicedyrektor szkoły pan Tomasz Biernacik. Następnie moderatorzy przedstawili wnioski z debaty a później uczniowie i goście podjęli dyskusję związaną z Unią.

        Myślę, że ta ciekawa inicjatywa pozwoliła moim rówieśnikom wypowiedzieć własne opinie dotyczące przeszłości Unii, jej teraźniejszych problemów a także przyszłości.

Sara Leszkiewicz, kl. 1d

GALERIA ZDJĘĆ:

shemalevids.org