PLAN LEKCJI 2

zajecia 2

dokumenty 2

aktualnosci 2

statut 2

stypendia 2

Absolwenci szkoły - rok 1948

Absolwenci roku szkolnego 1947/1948
Liceum 1948
1. Arciszewski Albin
2. Baranowska Łucja
3. Bukietyński Władysław
4. Domaszewicz Leonarda
5. Fritz Waldemar
6. Groetschel Alina
7. Gronkowska Zdzisława
8. Hadt Jan
9. Hałucha Krystyna
10. Hermaszewska Maria
11. Horewicz Zbigniew
12. Huzarewicz Jadwiga
13. Kaczmarek Dezyderiusz
14. Karpińska Maria
15. Kozakiewicz Romuald
16. Kubicz Zdzisław
17. Lorek Ryszard
18. Lis Janina
19. Łambucki Żelisław
20. Mach Stanisław
21. Nichnirowski Andrzej
22. Nikolin Roman
23. Nowak Kazimierz
24. Nowicka Lidia
25. Panaś Jerzy
26. Panaś Stanisław
27. Petryszyn Jezry
28. Piałucha Janina
29. Rudowicz Krystyna
30. Sadowski Zdzisław
31. Słowiński Zenon
32. Stefańska Krystyna
33. Strusińska Maia
34. Sysak Zbigniew
35. Szahidewicz Konstanty
36. Świerkosz Anna
37. Tokarz Władysław
38. Tomicki Maciej
39. Trojan Jan
40. Wiśniewska Józefa
41. Witkowski Włodzimierz
42. Wrzask Jerzy
43. Zamoyski Andrzej
44. Zarych Zofia
45. Złotorowicz Maia
shemalevids.org