PLAN LEKCJI 2

zajecia 2

dokumenty 2

aktualnosci 2

statut 2

stypendia 2

Sukces - II edycji Runner's World Super Bieg

II edycji Runner's World Super Bieg - jedynym w Polsce cyklu biegów ulicznych i górskich w edycji w Polanicy Zdrój

półmaratonie górskim - 1 miejsce Open Kobiet zajęła Lidka Niekraś

kategoria do lat 18 -  1 miejsce Robert Broszko z 2 c

kategoria 40+ -  5 miejsce Barbara Czebotar

GRATULUJEMY !!!

 

 

W XVIII EDYCJI POWIATOWEGO KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO ,,MISS/MISTER ORTOGRAFII”

26.04.2017 r. UCZNIOWIE NASZEJ SZKOŁY WZIĘLI UDZIAŁ
W XVIII EDYCJI POWIATOWEGO  KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO 
,,MISS/MISTER ORTOGRAFII”

                                                                 KATEGORIA GIMNAZJUM                                                                
2. MIEJSCE - ROCH MORAWSKI (KL.1AG)

KATEGORIA LICEUM
2. MIEJSCE - ADRIANNA KWIATKOWSKA (KL. 1D )

Głosowanie - "Bolesław 2017"

"BOLESŁAW 2017"

GŁOSOWANIE ZAKOŃCZONE

Uroczystość wręczęnia "BOLESŁAWÓW 2017" odbędzie się

28 kwietnia 2017 w czasie zakończenia roku szkolnego klas trzecich

godz. 12:00 Aula szkolna 

Sukces - Ogólnopolski Konkurs na Felieton

Natalia Walczuk, uczennica klasy IIIa, zajęła II miejsce
w Ogólnopolskim Konkursie na Felieton, którego organizatorem jestLiceumOgólnokształcące Nr XII im. Bolesława Chrobrego we Wrocławiu; a jury przewodniczy od lat prof. dr hab. Stanisław Bereś.

W tegorocznej, jubileuszowej edycji konkursu wzięło udział 483 uczniów z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, w tym 312 licealistów.

Natalia jest finalistką tego konkursu już po raz trzeci (w III klasie gimnazjum – 2014 r., w I klasie liceum – 2015 r.), w tym roku po raz pierwszy została laureatką.

Warto dodać, że w ostatnich latach uczniowie naszej szkoły są w ścisłym gronie finalistów, a także zdobywają tytuły laureatów Ogólnopolskiego Konkursu na Felieton.

Gratulujemy wszystkim utalentowanym felietonistom z naszego liceum!

Przedstawienie "Nikt się nie dowie, jeśli nikt nie powie"

Here are some of our comments on the spectacle we – class 3 a gymnasium- ourselves created and performed to you. We enjoyed it so much that just to remind you of it we would like to share with you our nice memories like a film presenting the music track of our performance and not only, some photos from the spectacle and naturally our posters and the cast big photo and the programme… If you still remember it was for Peter , the boy suffering from leukemia, who you can once again support .

Czytaj więcej: Przedstawienie "Nikt się nie dowie, jeśli nikt nie powie"

II edycja konkursu regionalnego „ Z rodzinnego archiwum”

20 kwietnia 2017 r. odbyła się uroczysta Gala podsumowująca II edycję konkursu regionalnego „ Z rodzinnego archiwum”, organizowanego przez Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim.

Tematem przewodnim konkursu była historia rodzinna jako egzemplifikacja „historii wielkiej” (historii Europy, historii państwa i narodu, historii regionalnej i lokalnej) – dokumentowana, utrwalana, przyswajana i upowszechniana poprzez zbieranie i zapewnienie przechowywania, wytwarzanie (zapis wspomnień itd.), ewentualnie również formy opracowania materiałów źródłowych.

Czytaj więcej: II edycja konkursu regionalnego „ Z rodzinnego archiwum”

Dolnośląskim Konkursie „Od Solidarności do III Rzeczypospolitej”

Sukces uczniów „Chrobrego”  w Dolnośląskim Konkursie „Od Solidarności do III Rzeczypospolitej”. Nasza szkołę reprezentowali uczniowie klas pierwszych – Wojciech Piszczek (klasa I D); Marcel Drożdż (klasa I D); Maksymilian Bogut (klasa I E).

Etap powiatowy konkursu odbył się w Nowej Rudzie w dniu 4 marca – I miejsce

Etap wojewódzki konkursu odbył się w dniu 1 kwietnia we Wrocławiu – IV miejsce

Konkurs odbył się po raz 17, pod patronatem Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty oraz Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność”. Opiekunami naszych uczniów byli nauczyciele – Wiesław Skrzypiec i Tomasz Biernacik

Zapraszamy do zapoznania się z relacją z konkursu znajdującej się na stronie organizatora: 

http://www.sp17.net.pl/odsolidarnosci2017relacja.php

 

Finał IV Konkursu Matematycznego

Zmagania matematyków
z powiatu kłodzkiego i ząbkowickiego

W poniedziałek 3 kwietnia 2017 r. w murach „Chrobrego” odbył się trzeci finałowy etap Międzypowiatowego Konkursu Matematycznego Szkół Gimnazjalnych i Szkół Ponadgimnazjalnych o Puchar Starostów Powiatów Kłodzkiego i Ząbkowickiego

oraz Burmistrzów Kłodzka i Ząbkowic Śląskich.

Honorowym patronatem konkurs objęli:

- pani Monika Wielichowska – Poseł na Sejm RP,

- pan Roman Fester – Starosta Powiatu Ząbkowickiego,

- pan Maciej Awiżeń – Starosta Powiatu Kłodzkiego,

- pan Marcin Orzeszek – Burmistrz Miasta i Gminy Ząbkowice Śląskie,

- pan Michał Piszko – Burmistrz Miasta Kłodzko.

Organizowany od czterech lat konkurs cieszy się dużą popularnością wśród uczniów i nauczycieli. W listopadzie 2016 r. w szkołach ponadgimnazjalnych i gimnazjach powiatu kłodzkiego i ząbkowickiego został przeprowadzony I etap konkursu. Z każdej szkoły wyłoniono trzech najlepszych matematyków, którzy wzięli udział w etapie powiatowym.

Etap powiatowy odbył się w lutym 2017 r. Z każdego powiatu wybrano po 5 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych i po 10 uczniów z gimnazjów. Łącznie do etapu międzypowiatowego przystąpiło 10 uczniów szkół ponadgimnazjalnych i 20 gimnazjalistów.

Przybyłych na konkurs powitał wicedyrektor ZSO w Kłodzku, pan Tomasz Biernacik. Młodzież do pisania przystąpiła o godzinie 9:00. Czas pracy wynosił 90 minut. W przerwie między częścią przeznaczoną na rozwiązywanie zadań konkursowych a ogłoszeniem wyników dla uczestników konkursu, dzięki uprzejmości pana Tomasza Pełyńskiego, prezesa Zarządu ZAMG w Kłodzku, zorganizowana została wycieczka na Twierdzę Kłodzką. Finaliści mieli okazję zapoznać się z burzliwą historią i sekretami twierdzy. W towarzystwie przewodnika ubranego w historyczny mundur uczniowie mieli szansę zdobyć ostateczny punkt obrony twierdzy. Z bastionów górujących nad Kłodzkiem podziwiali panoramę miasta oraz gór otaczających Ziemię Kłodzką.

O godzinie 13 w Auli Arnošta w ZSO w Kłodzku odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród laureatom i finalistom konkursu. Wśród zaproszonych gości znaleźli się:

- pani Monika Wielichowska – Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej,

- pan Roman Fester – Starosta Powiatu Ząbkowickiego,

- pani Anetta Kościuk – Dyrektor Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Kłodzku,

- pan Wiesław Tracz – Wiceburmistrz Kłodzka,

- pani Agnieszka Smolak – Przewodnicząca Rady Rodziców przy ZSO w Kłodzku,

- pan Tomasz Błauciak – dyrektor LO w Ząbkowicach Śląskich,

- pani Mariola Hajduk – wicedyrektor LO w Ząbkowicach Śląskich.

Zaproszonych gości powitała pani Bożena Czak, dyrektor ZSO w Kłodzku. W swoim przemówieniu pani dyrektor podziękowała fundatorom nagród i upominków dla laureatów i finalistów konkursu; wśród nich znaleźli się:

- pani Monika Wielichowska – Poseł na Sejm RP

- pan Roman Fester – Starosta Powiatu Ząbkowickiego,

- pan Maciej Awiżeń – Starosta Powiatu Kłodzkiego,

- pan Marcin Orzeszek – Burmistrz Miasta i Gminy Ząbkowice Śląskie,

- pan Tomasz Kiliński – Burmistrz Miasta Nowa Ruda,

- pan Michał Piszko – Burmistrz Miasta Kłodzko,

- pani Kinga Grabowa – Kierownik Wydziału Promocji, Oświaty i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich,

- pan Henryk Marciniak – Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Ząbkowicach Śląskich,

- pani Józefa Warechowicz – Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Ząbkowicach Śląskich,

- pan Tomasz Nowacki – Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Kłodzku,

- pan Konrad Stańczyk-Biernacki – Dyrektor Krytej Pływalni w Kłodzku,

- pan Tomasz Pełyński – Prezes Zarządu ZAMG w Kłodzku,

- pan Mateusz Jastrzębski – Dyrektor Kina Cienema3D w Kłodzku,

- pani Agnieszka Smolak – Przewodnicząca Rady Rodziców przy ZSO w Kłodzku.

Wreszcie nadszedł emocjonujący moment ogłoszenia wyników.

W kategorii szkół gimnazjalnych:

I miejsce ex aequo zajęły Julia Myślińskaz Gimnazjum Publicznego w Kłodzku
i
Olga Zaborska
z Publicznego Gimnazjum nr 1w Ząbkowicach Śląskich,

II miejsce zajęli Łukasz Biesiadecki z Gimnazjum nr 1 w Kłodzku,
Ewa Trębacz z Gimnazjum Publicznego w Ziębicach
i
Emilia Zwierzchowska z Powiatowego Gimnazjum Dwujęzycznego w Kłodzku,

III miejsceWitold Podraza z Publicznego Gimnazjum nr 2 w Ząbkowicach Śląskich,

IV miejsce – Adrianna Kruk z Gimnazjum Publicznego w Ziębicach
i
Dawid Seweryn z Gimnazjum SZS w Złotym Stoku,

V miejsce zdobyli Tomasz Hołub z Publicznego Gimnazjum nr 1 w Ząbkowicach Śląskich,
Aleksandra Niedzielska z Gimnazjum nr 2 w Kłodzku,
Marek TraczyńskizGimnazjum nr 2 w Nowej Rudzie,

VI miejsce wywalczyli Karolina Jaśnikowska z Gimnazjum nr 2 w Nowej Rudzie,
SzymonWejcht z Gimnazjum Publicznego w Kłodzku,

VII miejsce zajęli Katarzyna Mikosa z Gimnazjum nr 2 w Kłodzku,
Patryk Studnicki z Publicznego Gimnazjum nr 1 w Ząbkowicach Śląskich,

VIII miejsce – Dominik Ostenda z Publicznego Gimnazjum w Kamieńcu Ząbkowickim
i
Józef Sendor z Gimnazjum ZSS w Ciepłowodach,

IX miejsce – Tomasz Stawowy z Gimnazjum ZSS w Ciepłowodach,

X miejsce – Aleksandra Opyc z Gimnazjum ZSS w Ciepłowodach,

XI miejsce – Julian Zięba z Powiatowego Gimnazjum Dwujęzycznego w Kłodzku.

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych:

I miejsce zdobyła Julia Olbrecht z Liceum Ogólnokształcącego w Ząbkowicach Śląskich,

II miejscezajął Filip Żyła z I Liceum Ogólnokształcącego w Kłodzku,

III miejsce zajęli Mikołaj Gutsche z LO w Ząbkowicach Śląskich
i
Szymon Staniaszek z Liceum Alternatywnego w Kłodzku,

IV miejsce – Paweł Bogdani Marta Lampasiakz LO w Bystrzycy Kłodzkiej,

V miejsces – Kacper Dubiel z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach,

VI miejsce – Michał Popiel z I LO w Kłodzku
i
Daniel Wieczorekz Zespołu Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich,

VII miejsce zajęła Natalia Dydko z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach.

Pamiątkowe zdjęcia oraz występy Katarzyny Sułkowskiej, Katarzyny Wejcht i Dominiki Zielińskiej oraz Magdaleny Kurowskiej zwieńczyły III etap tegorocznej edycji Międzypowiatowego Konkursu Matematycznego.

Zadania nie były zwykłymi ćwiczeniami wykonywanymi na lekcjach matematyki, lecz wymagały ponadprzeciętnych umiejętności, dlatego gratulacje należą się wszystkim uczniom biorącym udział w konkursie oraz ich wytrwałym opiekunkom, którymi są: Irena Biesiadecka-Adamek, Marzena Brandys, Violetta Burgielska, Gabriela Grzęda, Agnieszka Gródecka-Pietrzak, Katarzyna Hradzka, Katarzyna Jakubowska, Magdalena Karpowicz, Iwona Kąfera, Beata Kwiecień, Mirosława Mielcarek, Zdzisława Niczyj, Konstancja Nowakowska, Agnieszka Ogiegło, Elżbieta Opyc, Witosław Pająk, Elżbieta Siembida, Sylwia Siemasz, Anna Stachnik, Halina Walasek-Sajdak, Elżbieta Wąs oraz Ewa Żuk.

ZAPRASZAMY DO ZMAGAŃ W KOLEJNEJ EDYCJI KONKURSU

II Powiatowy Konkurs „Katyń – Golgota Wschodu”.

7 kwietnia 2017 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kłodzku odbył się

II Powiatowy Konkurs „Katyń – Golgota Wschodu”.

Galeria zdjęć

Katyń – to symbol i nazwa, która jest streszczeniem miejsca zbrodni dokonanej na niewinnych ludziach przez bezwzględnych katów. To symbol męczeństwa Polaków. Męczeństwa godnego najwyższej czci i pełnego szacunku.

W szranki stanęło 30 uczniów w dwóch grupach - Gimnazja oraz Szkoły Średnie. Uczestnicy zmagali się w dwóch częściach: pisemnej i ustnej.

Oto wyniki:

Gimnazja

 I miejsce : I Powiatowe Gimnazjum Dwujęzyczne w Kłodzku

II miejsce : Gimnazjum w Szczytnej

III miejsce : Publiczne Gimnazjum w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Ścinawce Średniej

Szkoły Średnie

I miejsce : Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku

II miejsce : Zespół Szkół Społecznych w Kłodzku

III miejsce : Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Nowej Rudzie

Konkurs został uświetniony wystawą Instytutu Pamięci Narodowej Oddział we Wrocławiu oraz programem artystycznym przygotowanym przez uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kłodzku.

Wśród zaproszonych Gości znaleźli się : Pan Maciej Awiżeń, Starosta Powiatu Kłodzkiego, Pan Marek Gadowicz – przedstawiciel Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu, Pan Krzysztof Łagojda, autor książki o losach rodzin katyńskich pt. „Życie w cieniu śmierci”, Pan Damian Ślak, przedstawiciel Rady Miasta Kłodzka , Pan Prezes Stowarzyszenia Dolnośląska Rodzina Katyńska – Jacek Libicki oraz Wiceprezes Teresa Gawara oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kłodzku w składzie Pani Dyrektor Bożena Czak oraz Wicedyrektorzy Tomasz Biernacik i Marcin Klimaszewski.

Konkurs ma na celu Kształtowanie postaw patriotycznych i wrażliwości społecznej na tle doświadczeń Polaków w czasie II wojny światowej wśród młodzieży Powiatu Kłodzkiego.

Patronat nad konkursem pełnili : Dolnośląski Kuratora Oświaty, Muzeum Katyńskie, Starostwo Powiatowe  w Kłodzku, Instytut Pamięci Narodowej – Oddział we Wrocławiu oraz Stowarzyszenie – Dolnośląska Rodzina Katyńska

Zapraszam na kolejną edycję już za rok – organizatorzy Małgorzata Bąk i Adam Jezierski

SUKCESY NASZYCH UCZNIÓW

SUKCESY NASZYCH UCZNIÓW

Miło nam poinformować, że w gronie uczniów naszej szkoły (gimnazjum i liceum) znajdują się tacy, którzy z sukcesami reprezentują nas w różnych konkursach. Poważnym osiągnięciem mogą pochwalić się (już) uczestnicy etapu wojewódzkiego:

Michał Tulski (1bg) –KONKURS RECYTATORSKI Pegazik,

Weronika Janas (3e) – KONKURS FILOZOFII KLASYCZNEJ.

O wynikach tego etapu oczywiście poinformujemy.

Michałowi i Weronice gratulujemy.

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

Nasza szkoła wzięła udział w obchodach Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego. Z tej okazji odbyły się dwa konkursy językowe. Oto listy laureatów:

KONKURS ORTOGRAFICZNY (KATEGORIA GIMNAZJUM)

I miejsce – Ewa Dobrzycka (kl.2ag)

II miejsce – Roch Morawski (kl.1ag)

III miejsce – Marta Tambor (kl.1ag)

KONKURS ORTOGRAFICZNY (KATEGORIA LICEUM)

I miejsce – Adrianna Kwiatkowska ( kl.1d)

II miejsce – Jakub Czyrnek (kl.1a)

III miejsce – Weronika Janas (kl.3e)

Zwycięzcy będą reprezentować naszą szkołę w konkursie powiatowym Miss/Mister Ortografii w Nowej Rudzie.

KONKURS JĘZYKA POLSKIEGO

I miejsce – Michał Popiel (kl.1c)

II miejsce – Milena Chacińska (kl.1b)

III miejsce – Kajetan Szramke (kl.1b)

Wszystkim laureatom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Organizatorzy