PLAN LEKCJI 2

zajecia 2

dokumenty 2

aktualnosci 2

statut 2

stypendia 2

REGULAMIN KONKURSU HISTORYCZNEGO Katyń – Golgota Wschodu

REGULAMIN KONKURSU HISTORYCZNEGO

Katyń – Golgota Wschodu

organizowanego przez

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kłodzku

I. Organizator:

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kłodzku

II. Uczestnicy

Uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu kłodzkiego.

III. Patronat:

Dolnośląski Kurator Oświaty

Muzeum Katyńskie

Starostwo Powiatowe w Kłodzku

Instytut Pamięci Narodowej – Oddział we Wrocławiu

Stowarzyszenie – Dolnośląska Rodzina Katyńska

IV. Cele konkursu:

1. Popularyzacja wiedzy o Katyniu.

2. Uczczenie pamięci o ofiarach stalinowskich mordów.

3. Kształtowanie postaw patriotycznych i wrażliwości społecznej na tle doświadczeń Polaków w czasie II wojny światowej .

4. Zachęcanie młodzieży szkolnej do poszerzania wiedzy historycznej.

V. Zasady Konkursu:

1. Organizator przewiduje uczestnictwo w konkursie w dwóch kategoriach wiekowych:

 • gimnazjum

 • szkoła ponadgimnazjalna

2. Uczestnikiem konkursu jest Szkoła, która wytypuje do udziału dwóch przedstawicieli spośród uczniów, którzy będą jej reprezentantami.

 1. Organizacja konkursu:

 1. Konkurs jest dwuetapowy.

 • Część pisemna , test zawierający pytania otwarte i zamknięte trwający 60 minut.

W części pisemnej uczniowie rozwiązują testy indywidualnie, po sprawdzeniu prac, punkty uczniów z danej Szkoły są sumowane i od tej pory przedstawiciele placówki tworzą drużynę.

Trzy drużyny z największą ilością punktów przechodzą do etapu drugiego.

 • Część ustna, drużyny losują jeden z zestawów zawierający trzy pytania, przygotowane przez organizatorów. Przez 10 minut przygotowują się do odpowiedzi, po czym je prezentują. Komisja składająca się z organizatorów, opiekunów uczniów z innych Szkół oraz reprezentantów instytucji pełniących patronat, przyznaje punkty od 1 do 3, wg kryteriów opracowanych przez organizatorów. Drużyna z największą ilością zdobytych punktów wygrywa.

W razie uzyskania równej liczby punktów głos decydujący posiadają organizatorzy, którzy dokonają oceny odpowiedzi na dodatkowy zestaw pytań.

 1. Uczniowie biorący udział w Konkursie, którzy nie zostali jego laureatami, otrzymają potwierdzenie uczestnictwa w Konkursie – Dyplomy.

 1. Terminarz Konkursu

 1. Ogłoszenie konkursu – listopad 2016 r.

 2. Termin zgłoszenia uczestników – 10 luty 2017 r.

 3. Konkurs – 7 kwietnia 2017 r.

8.45 rejestracja uczestników – Aula Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kłodzku

9.00 część pisemna

10.00 – 10.30 – sprawdzenie prac, poczęstunek dla uczestników, opiekunów oraz gości

10:30 - 11:30 – zwiedzanie wystawy i prelekcja przedstawiciela IPN oddział Wrocław

11.30 – ogłoszenie wyników pierwszego etapu, rozpoczęcie etapu ustnego

ok. 14.00 – zakończenie konkursu, wręczenie dyplomów, nagród.

Zgłoszenie udziału w Konkursie dokonują opiekunowie uczniów [nauczyciele]

Przesłane na adres :

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kłodzku

Ul. Wojska Polskiego 11

57-300 Kłodzko

Z dopiskiem – Katyń – Golgota Wschodu

Lub telefonicznie do organizatorów – 796998164 Małgorzata Bąk

Prosimy o podanie imion i nazwisk uczestników konkursu oraz opiekuna.

VIII. Nagrody:

Dla uczestników przewidziano Dyplomy a dla finalistów nagrody rzeczowe.

IX. Literatura

- A. Paul, Katyń, Świat Książki, Warszawa 2007.

Powyższe pozycje to propozycje, młodzież wykorzystuje wszelkie dostępnej

jej materiały.

X. Uwagi końcowe

Wszelkie pytania dotyczące Konkursu prosimy kierować do organizatorów Konkursu:

 • Małgorzata Bąk

 • Adam Jezierski

Uprzejmie prosimy Dyrektorów szkół, nauczycieli języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie oraz wychowawców klas o rozpropagowanie konkursu w szkołach i placówkach oświatowych. Dzieci i młodzież z terenu powiatu kłodzkiego zachęcamy do licznego udziału.

shemalevids.org