plcsenfrdeit
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kłodzku

Terminarz rekrutacji 2018/2019

Wymagane dokumenty i terminarz ich składania

rekrutacja 2018 / 2019

do 20 czerwca 2018 r- składanie wniosku o przyjęcie do szkoły

do 11 maja 2018 r. - składanie deklaracji 

25 maja 2018 r. godz. 15:00  - sprawdzian kompetencji językowych do klasy dwujęzycznej*

4 czerwca 2018 r. godz. 10:00  - podanie do publicznej wiadomości wyników sprawdzianu kompetencji językowych*

od 22 do 26 czerwca 2018 r.- składanie następujących oryginałów dokumentów:

  • świadectwa ukończenia szkoły
  • zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
  • zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych o których mowa w paragrafie 3 ust. 9 i 10 zarządzenia Nr 5/2014 Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty z dnia 6 lutego 2014r.

13 lipca 2018 r. godz. 9:00 
Publikacja listy zakwalifikowanych do przyjęcia

od 13 do 25 lipca 2018r. - przyjmowanie oryginałów dokumentów (uzupełnianie dokumentacji):

  • oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum(o ile nie został złożony wcześniej)

  • oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego(o ile nie został złożony wcześniej)

  • kserokopia odpisu skróconego aktu urodzenia

  • dwie fotografie kandydata (podpisane ołówkiem na odwrocie)

  • karta zdrowia ucznia

26 lipca 2018 r.
Publikacja listy przyjętych do klasy 1

do 29 sierpnia 2018 r.- Prowadzenie rekrutacji w drugim naborze.


*dotyczy tylko uczniów składających deklaracje do klasy dwujęzycznej o profilu matematyczno-fizycznym