Oferta edukacyjna dla absolwentów SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Drukuj

Oferta edukacyjna dla absolwentów SZKOŁY PODSTAWOWEJ

1. Nauka w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku trwa 4 lata i kończy się matura.

2. W podstawie programowej szkoły oferujęmy następujące języki (zwiększona liczba godzin w pierwszej klasie):

3. Rozszerzenia rozpoczynają się w klasie pierwszej i odbywają sie w grupach międzyoodziałowych.

4. Proponowane rozszerzenia:

nazwa rozszerzenia   przedmiot rozszerzony   klasa   
  1     2     3    4  
 matematyczno-fizyczne  matematyka   2 2 3
fizyka   2 3 4 3
geograficzno-matematyczne z j.ang geografia  1 2 3 2
matematyka
język angielski  2
humanistyczne z WOSem   historia
 WOS
 język polski
 biologiczno-chemiczno-fizyczne     biologia 2
 chemia
 fizyka
historyczno-kulturoznawcze   historia 1 1 2 2
język polski 2 2 2 2
historia sztuki 1 2 3 2
 biologiczno-chemiczne z j.ang   biologia 2 2 2 2
chemia 1 2 2 1
język angielski 1 1 3 3
biologiczno-chemiczne  biologia 2 3 4 3
chemia 2 2 3 3
polonistyczno-matematyczne z j.ang   język polski 2 2 2 2
matematyka 1 1 2 2
język angielski 1 2 3 2
matemartczno-informatyczne   fizyka 2 1 3 2
matematyka 1 2 2 3
informatyka 1 2 2 1
geograficzno-historyczny   geografia 1 1 3 2
matematyka 2 2 2 2
historia 1 2 2 2