Uczniowie, którzy mają specyficzne problemy w uczeniu się i nie mają jeszcze opinii z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, mogą zgłaszać się do pedagoga, aby wziąć druki zgłoszenia i wniosku na badania w poradni.

Druki  można też pobrać ze strony internetowej Poradni http://pcdippp.szkolnastrona.pl/p,96,pliki-do-pobrania

Uwagi zawarte w opiniach pozwalają nam planować pracę według zaleceń poradni, aby pomóc uczniowi oraz w przyszłości dostosować warunki lub formy przeprowadzania egzaminu maturalnego.

Drodzy Państwo, jeśli chcecie, aby Wasze dzieci były w szkole objęte pomocą psychologiczno-pedagogiczną, proszę w sekretariacie szkoły złożyć wniosek do dyrektora szkoły (w załączeniu) oraz dołączyć dokumenty (opinię, orzeczenie z Poradni Psych.Pedagog. lub zaświadczenie lekarskie).

Na najbliższej Radzie Pedagogicznej nauczyciele zostaną poinformowani o zaleceniach Poradni.

Wniosek do dyrektora szkoły [WORD]
Wniosek do dyrektora szkoły [PDF]

Współpraca

 dublinlogo
https://www.gybroumov.cz/cs/
Prep centre logo CMYK
szkolawchmurze www badge 360x360
 OSE
 logoetwinning
https://instaling.pl/
 logo new
 logo 2019
 logo UWr IFS