Terminarz rekrutacji na rok szkolny 2021/22

Drukuj

TERMINARZ REKRUTACJI na rok szkolny 2021/2022

  1. 17.05.2021 r. – 21.06.2021 r. – złożenie w szkole pierwszego wyboru wniosku o przyjęcie do szkoły, wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna)
  2. 25.06. – 14.07.2021 r. – dostarczenie do szkoły pierwszego wyboru oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty i dwóch zdjęć
  3. 22.07.2021 r. – podanie do publicznej wiadomości listy zakwalifikowanych
  4. 23.07.2021 r. – 30.07. 2021 r. – potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia
  5. 2.08.2021 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych