Projekty biologiczne

Drukuj

Wraz z początkiem roku szkolnego 2017/2018 część rozszerzenia biol-chem 1 pod opieką prof. Barbary
Kożuch rozpoczęła realizację projektu mającego na celu zbadanie wad aparatu ruchu u uczniów naszego
liceum. Jest to praca porównawcza do inicjatywy z roku 2014. Pierwszym etapem z jakim musieliśmy się
zmierzyć było zapoznanie się z częścią teoretyczną dotyczącą układu mięśniowego i szkieletowego
człowieka. Dzięki uprzejmości dr. Wiktora Wolfsona mieliśmy możliwość wysłuchać wykładu na temat
najczęstszych kontuzji stawów i zwiedzenia przychodni Salus z szczególnym uwzględnieniem bloku
operacyjnego i części medycyny estetycznej. Nadszedł czas na część praktyczną. Od przyszłego tygodnia
rozpoczniemy ankietowanie uczniów klas licealnych. 26 kwietnia odbędzie się sympozjum naukowe, na
którym przedstawimy efekty naszej pracy.