BADANIA W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

Drukuj

Uczniowie, którzy mają specyficzne problemy w uczeniu się i nie mają jeszcze opinii z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, mogą zgłaszać się do pedagoga, aby wziąć druki zgłoszenia i wniosku na badania w poradni.

Druki  można też pobrać ze strony internetowej Poradni http://pcdippp.szkolnastrona.pl/p,96,pliki-do-pobrania

Uwagi zawarte w opiniach pozwalają nam planować pracę według zaleceń poradni, aby pomóc uczniowi oraz w przyszłości dostosować warunki lub formy przeprowadzania egzaminu maturalnego.