Menu

Drodzy Rodzice.

W naszej szkole Państwa dziecko może skorzystać z pomocy pedagoga, pedagoga specjalnego, terapeuty pedagogicznego lub psychologa.

Nasze gabinety znajdują się na II piętrze szkoły. Zapraszamy!

psycholog Marta Godec–Kiełbasa, gabinet 44

psycholog Agata Kurowska–Kauba, gabinet 44

pedagog Anna Olbińska, gabinet 54

pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny Aleksandra Mucha, gabinet 52A

Można do nas napisać poprzez dziennik elektroniczny, telefonować za pośrednictwem sekretariatu.
Czekamy na Państwa w czasie Zebrań Rodziców.
Pedagodzy i psycholodzy współpracują z wychowawcami i spotykają się z całymi klasami na lekcjach.
Organizujemy też warsztaty tematyczne dla młodzieży prowadzone przez nas lub zaproszonych do szkoły specjalistów.

OPIEKA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
Jeśli Wasze dziecko ma stwierdzone specyficzne trudności w nauce, chorobę przewlekłą lub jest inny ważny powód i chcecie Państwo, aby było w szkole objęte pomocą psychologiczno-pedagogiczną, to  w sekretariacie szkoły należy złożyć wniosek do dyrektora szkoły o objęcie ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną (w załączeniu wniosek) oraz dołączyć dokumenty (opinię, orzeczenie z Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej, zaświadczenie lekarskie lub opinię specjalisty np. psychoterapeuty). Należy pamiętać, że zawsze musi być podstawa do objęcia dziecka taką opieką. Diagnozy po obserwacjach i badaniach wydają specjaliści. Formy pomocy dopasowujemy indywidualnie. Zgodę wyraża dyrektor szkoły lub wicedyrektorzy. Na najbliższej od daty złożenia wniosku Radzie Pedagogicznej nauczyciele zostaną poinformowani o objęciu ucznia opieką psychologiczno-pedagogiczną, a w dzienniku elektronicznym zostanie wprowadzony zapis, który będzie widoczny dla nauczycieli. W razie pytań proszę zgłosić się do pedagoga lub psychologa.

Pod tym linkiem znajduje się wzór wniosku o objęcie ucznia pomocą psychologiczno – pedagogiczną.
images/2023/11/WNIOSEK_O_POMOC_PSYCHOLOGICZNO_PEDAGOGICZN.pdf

 

BADANIA W PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ                       
Jeśli zauważają Państwo u swojego dziecka specyficzne problemy w uczeniu się (np. nieczytelne pismo, błędy ortograficzne) i dziecko nie ma jeszcze opinii z Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej, można zgłosić się do pedagoga, aby wziąć dokumenty do wypełnienia. Uczniowie pełnoletni mogą wypełnić je sami. Uczniom niepełnoletnim zgłoszenie wypełniają rodzice. Do zgłoszenia potrzebna będzie:

1.      Pozytywna opinia Rady Pedagogicznej (tym zajmuje się pedagog).
2.      Opinia wychowawcy klasy.
3.      Skierowanie nauczyciela języka polskiego, języka obcego lub matematyki. Do tego dokumentu niezbędne są załączniki – kserokopie dwóch prac pisemnych sprawdzonych przez nauczyciela.

Druki zgłoszenia do poradni można również pobrać ze strony internetowej Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kłodzku (nasza szkoła należy do tej poradni). http://pcdippp.szkolnastrona.pl/p,96,pliki-do-pobrania

Wszystkie dokumenty należy przekazać pedagogowi szkolnemu lub można złożyć je osobiście w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kłodzku. Po przeprowadzeniu badań poradnia wydaje opinię. Po otrzymaniu opinii, jej oryginał wraz z wnioskiem o objęcie opieką psychologiczno-pedagogiczną należy złożyć w sekretariacie szkoły. Proszę przeczytać OPIEKA PSYCHOLOGICZNO–PEDAGOGICZNA powyżej. Uwagi zawarte w opiniach pozwalają nam planować pracę według zaleceń poradni, aby pomóc uczniowi w nauce oraz w przyszłości dostosować warunki lub formy przeprowadzania egzaminu maturalnego zgodnie z aktualnym komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Współpraca

 dublinlogo
https://www.gybroumov.cz/cs/
Prep centre logo CMYK
szkolawchmurze www badge 360x360
 OSE
 logoetwinning
https://instaling.pl/
 logo new
 logo 2019
 logo UWr IFS