Menu

 Wellbeing- nasze - nauczycieli i uczniów -doświadczenia z pobytu w irlandzkiej szkole  “Donahies Community” w Dublinie połączone z doświadczeniami/refleksjami na temat nauki i pracy w polskiej szkole.

 

Dnia 23.04.2024 koordynatorzy( Panie:Kamila Wyrwa, Ewelina Kopacz, Danuta Mołdysz)  i uczestnicy projektu unijnego (nauczyciel Pani Katarzyna Warzecha oraz uczennica Maja Stepak  z klasy 3a) z dofinansowania FRSE :Szkoła pomaga po pandemii. Lekcja 1:Jak możemy odzyskać dobrostan utracony po pandemii? przeprowadziły warsztaty dla kadry pedagogicznej LO"Chrobry".

Pani Ewelina Kopacz przedstawiła organizację pracy szkoły skupioną na udzielaniu pomocy uczniom i jej dostępności. Pani Danuta Mołdysz przekazała koleżankom i kolegom wnioski po odbyciu obserwacji pracy nauczycieli w szkole irlandzkiej, a także wyniki testu pisanego przez nauczycieli Polskich w Irlandii i ich spostrzeżeń. Pani Katarzyna Warzecha przeanalizowała wyniki testów na temat dobrostanu u młodzieży polskiej przed i po projekcie. Pani Kamila Wyrwa przedstawiła rolę wprowadzania  "małego ruchu" na zajęciach lekcyjnych. Uczennica Maja Stępak przekazała nam wynik  pracy warspopandemztatowej młodzieży polsko-irlandzkiej .Stworzyli oni - "Poradnik Popandemiczny-Jak radzić sobie ze stresem?http://www.chrobry.org/images/Dokumenty/post-pandemic-guide_-iczny-przewodnik-1-skompresowany.pdf

Podsumowaniem naszych warsztatów było wykonanie przez nauczycieli "Kręgu Wellbeing" .Nauczyciele odpowiedzieli na postawione pytanie :Jak można "poprawiać"  swój/uczniów dobrostan?"


 

Nasze końcowe wnioski przekazane Kadrze Pedagogicznej LO"Chrobry" :

 •  Problemy nasze i w Irlandii są podobne- problemy emocjonalne związane z izolacją, agresja, problem z adaptacją wzmocniony po epidemii Coronavirus’a oraz niska  frekwencja.
 • Sposoby reagowania w trakcie agresji uczniowskiej są podobne. Nauczyciele w Irlandii reagują krzykiem również. Rozwiązywanie problemów  podobnie w obydwu szkołach jest "stopniowalne", ale cała struktura pracy szkoły w Irlandii  jest  nastawiona na radzenie sobie z problemami uczniów. Zespół nauczycieli na szczycie , którego jest dyrektor szkoły.

 • Aby wzmocnić dobre samopoczucie uczniów na lekcji nauczyciele w Irlandii często zadają  pytanie jak się czują i pytają o skalę od 1-10.Nauczyciele indywidualizują pracę ucznia .Grupy w szkołach Irlandzkich są mniejsze.

 • Nauczyciele/uczniowie  i w Polsce i w Irlandii muszą zadbać o swój dobrostan i potrzebne są dla nich warsztaty jak to robić
 • Motywowanie uczniów w szkołach Irlandzkich obejmuje zachęcanie, ale u podstawy zachęcania jest zasada, że przede wszystkim trzeba ucznia "ściągnąć" do szkoły( tu usystematyzowana łagodna perswazja szkoły skierowana do rodziców-stały kontakt z rodzicem, i monitorowanie problemów ucznia).Kontrola spóźniania się do szkoły przez Zastępcę Dyrektora.

 • System doradczy to grupa nauczycieli-tzw.”resource room” do , których uczeń czy nauczyciel w potrzebie zwraca się. Dodatkowo oprócz wychowawców klas są opiekunowie roczników. U nas działa to podobnie ,ale „resource room” to  obszerne pomieszczenie wyglądające jak biblioteka ,gdzie w zależności od potrzeby uczeń może się schronić, dostaje pomoc w nauce lub  specjalistyczną

 • Nauczyciel- Łącznik Szkoła-Rodzice kieruje pomocą dla ucznia.
 • Dobra rozmowa z uczniem to podstawa każdej pomocy, a jej warunkiem jest aktywne słuchanie i dyskrecja. Pomoc musi polegać na pójściu dalej, a nie na tylko krytykowaniu.

 • Szkoła-"Donahies Communiuty" powstała, aby walczyć z przestępczością /gangami. Dodatkowo jest to tzw.community school, stąd każdy uczeń ma prawo być uczniem tej szkoły- i stąd potrzebny jest oddział szkoły gdzie są uczniowie z różnymi niepełnosprawnościami. Szkoła jest nastawiona na rozwiązywanie problemów.

 • Nasza szkoła może się pochwalić   rozwijaniem zainteresowań u uczniów  , a wymiany typu Erasmus są cennym doświadczeniem i poprawiają dobrostan ucznia .

 • Ważna refleksja: Dobrostan ucznia możemy rozwijać gdy jest on w szkole. Niska frekwencja to uniemożliwia. Tu są potrzebne wspólne działania rodziców i szkoły, aby ucznia w tej szkole utrzymać. Na tym skupia się szkoła w Irlandii- miękki,

  ale wiecznie narzucający się rodzicom komunikat wysyłany do nich” Jesteśmy tu , aby pomóc”.

 

 

Z przyjemnością informujemy, że w ramach projektu unijnego z dofinansowania FRSE "Szkoła pomaga po pandemii. Lekcja 1: Jak możemy odzyskać dobrostan utracony w szkole ery popandemicznej", odbyły się dwie sesje zajęć Wellbeing dla naszych uczniów.

Pierwsza sesja miała miejsce 6 maja 2024 roku, natomiast druga odbyła się dzisiaj, 10 maja 2024 roku. Warsztaty były prowadzone przez doświadczoną specjalistkę, p. B.Krzos z Akademii Wellbeing. Pani Beata dzieliła się swoją wiedzą i praktycznymi wskazówkami dotyczącymi radzenia sobie z wyzwaniami związanymi z dobrostanem psychicznym i emocjonalnym.

Dziękujemy wszystkim uczniom za aktywne uczestnictwo i zaangażowanie. Wierzymy, że zdobyta wiedza i umiejętności będą cennym atutem w codziennym życiu oraz w 

budowaniu zdrowego środowiska szkolnego.

Zachęcamy do śledzenia kolejnych działań w ramach naszego projektu, które mają na celu wsparcie naszej społeczności w powrocie do pełnego dobrostanu po okresie pandemii.

25 maja 2024r. odbędą się zajęcia dla nauczycieli w ramach tego samego projektu.

 

 


 

 

Współpraca

 dublinlogo
https://www.gybroumov.cz/cs/
Prep centre logo CMYK
szkolawchmurze www badge 360x360
 OSE
 logoetwinning
https://instaling.pl/
 logo new
 logo 2019
 logo UWr IFS