PLAN LEKCJI 2

zajecia 2

dokumenty 2

aktualnosci 2

statut 2

stypendia 2

V Targi Edukacyjne dla Maturzystów

 V Targi Edukacyjne dla Maturzystów

11 STYCZNIA 2018 r. od godz. 9.30 do 12.30 w kłodzkim „Chrobrym” odbęda się V Targi Edukacyjne dla Maturzystów pod patronatem Starosty Powiatu Kłodzkiego.

Jest to projekt, który został uznany w IV Konkursie Grantowym „Szkoła w działaniu”

i dofinansowany przez fundację „Razem Możemy Więcej” w Kłodzku.

Targi mają charakter otwarty dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnej.

Swoje oferty przedstawi 22 uczelni i szkół policealnych z Wrocławia, Wałbrzycha, Zielonej Góry, Legnicy, Opola, Nysy i Kłodzka.

Celem targów jest prezentacja potencjału i bogactwa naukowego uczelni. Tegoroczni maturzyści oraz uczniowie 1 i 2 klas liceum z wielu szkół powiatu kłodzkiego będą mogli zapoznać się z dostępną różnorodną ofertą edukacyjną. Targi z racji swojej formy i atrakcyjności merytorycznej cieszą się coraz większym zainteresowaniem wśród maturzystów. Spodziewamy się udziału 800 osób.

Kolejny raz uczelnie otworzą przed młodzieżą „drzwi” do dalszej edukacji i kariery zawodowej. To dzięki udziale przedstawicieli uczelni udaje nam się osiągnąć cel, jakim jest oferowanie młodym ludziom szansy na dalszy rozwój w sferze intelektualnej i edukacyjnej.

Więcej informacji na stronie wydarzenia na FB.

Serdecznie zapraszamy!!!

Regulamin studniówki

REGULAMIN STUDNIÓWKI W I LO IM. BOLESŁAWA CHROBREGO

1.      Bal studniówkowy dla uczniów klas maturalnych organizują rodzice w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły.

2.      W studniówce uczestniczą: zaproszona przez uczniów i rodziców dyrekcja Szkoły, zaproszeni nauczyciele oraz uczniowie klas maturalnych wraz z osobami towarzyszącymi.

3.      Na pierwszym zebraniu z rodzicami uczniów klas maturalnych zostaje wybrany Komitet Studniówkowy, który odpowiada za przygotowanie, organizację i przebieg studniówki. Komitet Studniówkowy uzyskuje zgodę Dyrektora Szkoły na organizację studniówki.

4.      Organizatorzy są odpowiedzialni za bezpieczeństwo uczestników balu studniówkowego. Tworzą listę osób-opiekunów studniówki oraz określają zakres ich praw i obowiązków.

5.      Tworzą listę danych osób towarzyszących, najpóźniej na trzy dni przed balem. Dane te, zgodnie
z Ustawą o ochronie danych osobowych, nie są nikomu udostępniane i służą wyłącznie do celów organizacyjnych.

6.      Obowiązkowym ubiorem jest strój wieczorowy (dotyczy także osób towarzyszących).

7.      W czasie trwania studniówki obowiązuje zakaz opuszczania budynku (wyjście z budynku traktowane będzie jako jednoczesne zakończenie udziału w imprezie).

8.      Uczniowie są współodpowiedzialni za zachowanie osób towarzyszących.

9.      Zgodnie z obowiązującymi ustawami: Ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,  Ustawie o ochronie zdrowia przed następstwami zażywania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz Ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii uczniowie są zobowiązani do troski
o swoje zdrowie.

10.    Uczniowie, którzy przychodzą na bal w stanie po spożyciu alkoholu, spożywają alkohol w czasie studniówki, rozprowadzają lub zażywają narkotyki oraz zakłócają porządek, podlegają następującym karom:

  • natychmiastowemu powiadomieniu rodziców o wykroczeniu i ich wezwaniu,
  • zawiadomieniu policji o wykroczeniu,
  • zakończeniu udziału w studniówce (rodzice są zobowiązani do odebrania dziecka z miejsca studniówki),
  • wszczęciu procedur przewidzianych w Statucie Szkoły.

11.    Na balu studniówkowym obowiązuje zakaz palenia tytoniu.

12.    Uczestnicy studniówki, którzy naruszą zasady organizacji i przebiegu imprezy, zostaną pociągnięci do odpowiedzialności cywilnej i karnej, poniosą również koszty interwencji służb porządkowych i medycznych.

13.    Wychowawcy są zobowiązani do zapoznania uczniów klas maturalnych z regulaminem studniówki i potwierdzeniu tego faktu stosowną adnotacją wraz z podpisem przewodniczącego klasy umieszczoną w dzienniku lekcyjnym.

The Essay Content on "Oceans, Seas, and Marine Resource"

SDG14

The United Nations invite children to share their best ideas for conserving and sustainably using the marine environment, and it want them to write an essay on My plan to protect and manage our oceans, seas, and marine resource. The content is aimed at primary students (ages 7-11) and secondary students (ages 11-17), supported by teachers, parents and schools.

Some students from our school answered that appeal.

We proudly present works of Hubert Lawenda (The Essay Content on "Oceans, ..." HL) and Paweł Mizera (The Essay Content on "Oceans, ..." PM), both from the 1c class) who have worked under the supervision of Ms. Danuta Mołdysz. THANKS both STUDENTS and a TEACHER

Final szkolnych teatralizacji polskich baśni

30. 11 2017 r. w auli im. Arnoszta z Pardubic odbył się finał szkolnych teatralizacji polskich baśni, legend i bajek. W konkursie udział wzięły tylko niestety dwie klasy – 2C i 2E. Przygotowane przez uczniów spektakle były zróżnicowane pod względem sposobów ujęcia tematu, dlatego jury postanowiło przyznać dwie równorzędne nagrody (dofinansowanie wyjazdu do teatru oraz dzień bez pytania dla całej klasy).

W ramach teatralizacji zamknięto także projekt ,,Przedszkolaki do teatru” realizowany w ramach III Konkursu Grantowego ,,Szkoła w działaniu” Fundacji ,,Razem możemy więcej”. Projekt obejmował współpracę uczniów 3 klasy Gimnazjum Powiatowego (obecnie uczniów klasy 1D) i i przedszkolaków z Przedszkola nr 4 w Kłodzku. Wśród zaproszonych gości były przedszkolaki i ich rodzice oraz dzieci z Domu Małego Dziecka w Kłodzku. Dla wszystkich przygotowano słodki poczęstunek.

Uśmiechy na twarzach wszystkich – uczestników i widzów – potwierdzają, że było to udane
przedsięwzięcie.

Gratulujemy uczestnikom.

Mega sukces w konkursie: " Niepodległa. Tradycja i współczesność".

I miejsce Patrycji Wańczyk w konkursie: " Niepodległa. Tradycja i współczesność".

 

Konkurs został zorganizowany przez Muzeum Niepodległości w Warszawie i starowali w nim uczniowie z całej Polski.
 
Wyniki zostały ogłoszone 27 listopada 2017 r.
 
Patrycja Wańczyk zajęła I  miejsce w kategorii szkół ponadpodstawowych wykonując najlepszą pracę multimedialną.
 
Celami konkursu było:
1. Zapoznanie z problematyką odzyskania i obrony przez Polskę niepodległego bytu. 
2. Przybliżenie postaci zaangażowanych w walkę o wolność kraju w XIX i XX w.         
3. Kształtowanie patriotyzmu w nawiązaniu do tradycji niepodległościowych narodu
    polskiego.

4. Ukazanie różnych form obchodów rocznicy odzyskania niepodległości.

Wielkie gratulacje !

MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL POEZJI „POECI BEZ GRANIC” LEKCJA POEZJI W „CHROBRYM”

MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL POEZJI „POECI BEZ GRANIC”

LEKCJA POEZJI W „CHROBRYM”

Odnajdując piękno w poezji

Czy nie jest tak, że czytając kolejne wiersze podczas lekcji języka polskiego, przestajemy dostrzegać ich piękno, a skupiamy się jedynie na tym, by poprawnie je zinterpretować? Poezja przestaje być dla nas tym, czym chcieli, by była jej autorzy, staje się przymusem, czymś często niezrozumiałym. Nic tak jednak nie przypomina nam o pięknie poezji, o tym, jak ważną odgrywa ona rolę w świecie, w ludzkim życiu, jak spotkanie z jej żywymi twórcami. Kiedy nie jest w stanie już nas poruszyć Kochanowski, gdy nie dostrzegamy wartości w tekstach Mickiewicza, kto lepiej przywróci nam wiarę w poezję, jak nie osoba sama mówiąca o swoim wierszu i pokazująca, jak ważna jest twórczość w jej życiu i jak tym samym mogłaby być ważna w naszym, ile mogłaby do niego wnieść? 

16 listopada 2017 roku mieliśmy okazję wziąć udział w spotkaniu ze współczesnymi twórcami poezji – panią Zofią Mirską i panem Andrzejem Bartyńskim. Na początku spotkania uczniowie naszej szkoły przedstawili sylwetki autorów, a także kilka ich wybranych wierszy, a następnie autorzy zapoznali nas ze swoimi innymi dziełami. Poeci bardzo chętnie czytali
i recytowali swoje utwory, było widać, że są one dla nich czymś bardzo ważnym, że są sposobem na porozumiewanie się ze światem. W ten właśnie sposób nasi goście chcieli porozumieć się również z nami, dając nam poznać siebie, swoje uczucia, myśli, swoje różnorodne doświadczenia.

Czytaj więcej: MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL POEZJI „POECI BEZ GRANIC” LEKCJA POEZJI W „CHROBRYM”

Z motylem na czubku nosa

Łączy nas poezja...

16 listopada odbyło się tegoroczne spotkanie uczniów „Chrobrego” z twórcami należącymi do Dolnośląskiego Oddziału Związku Literatów Polskich. W ramach Międzynarodowego Festiwalu Poezji „Poeci bez granic” gościli w szkole:

pani Zofia Mirska – kłodzka poetka, wieloletnia nauczycielka języka polskiego i animatorka kultury oraz pan Andrzej Bartyński – zwany „dolnośląskim Homerem” poeta, pieśniarz, organizator wielu wydarzeń artystycznych.

Częścią festiwalu był także I Konkurs Literacki dla Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Kłodzkiego. Jego laureatami są również nasi uczniowie:

KATEGORIA: POEZJA

Kacper Kmieciński (III F) – I nagroda

Anna Jakubiec (III A) – III nagroda

KATEGORIA: PROZA

Przemysław Kata (III D) – I nagroda

Klaudia Bekas (I A) – III nagroda

Zarówno nagrodzone teksty, jak i prace pozostałych uczestników konkursu zostały wydane
w almanachu pt. „Z motylem na czubku nosa/łączy nas poezja...”

Gratulujemy wszystkim młodym twórcom!

Fotoreportaż "Poeci bez granic" edycja 2017

Konkurs Wiedzy o Polsce i Czechach

Konkurs Wiedzy o Polsce i Czechach

Konkurs Wiedzy o Polsce i Czechach za nami. Do Nowej Rudy przyjechało aż 26 drużyn z Polski i Czech.

Konkurs rozgrywany był w dwóch kategoriach wiekowych do i powyżej 16 roku życia. Czteroosobowe drużyny szkolne rozwiązywały test zamknięty oraz wykonywały zadania praktyczne. Najlepszą drużyną powyżej 16 roku życia okazał się  Zespół Szkół Ogólnokształcących nr II w Opolu. Natomiast trzecie miejsce zajęli uczniowie naszej szkoły w składzie: Marcel Dróżdż, Kacper Górak, Wojciech Piszczek( wszyscy z kl.II D) i Maksymilian Bogut z kl. II E.

Czytaj więcej: Konkurs Wiedzy o Polsce i Czechach

Debata o Unii Europejskiej

DEBATA O UNII EUROPEJSKIEJ

     Dnia 30.10.2017 r. w naszej szkole odbyła się Debata o Unii Europejskiej, na którą zaproszono uczniów ze szkół powiatu kłodzkiego. Wśród jej uczestników byli przedstawiciele Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości, Noworudzkiej Szkoły Technicznej, Regionalnej Szkoły Turystycznej, Zespołu Szkół Alternatywnych, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Bystrzycy Kłodzkiej, Zespołu szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodzku, Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II
w Kudowie – Zdroju, Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim oraz naszego liceum.

     W pierwszej części uczniowie w odrębnych gabinetach wzięli udział w dyskusji dotyczącej dwóch z pięciu zaproponowanych tematów: 1) Mobilność i migracje. 2) Zaufanie obywateli. 3) Edukacja. 4) Zatrudnienie. 5) Gospodarka.

Czytaj więcej: Debata o Unii Europejskiej

Mistrzostwa Powiatu w Sztafetowych Biegach Przełajowych

W dniu 26.09. 2017 r odbyły się pierwsze zawody na szczeblu Mistrzostw Powiatu Kłodzkiego- Sztafetowe Biegi Przełajowe . Impreza odbywała się w Bystrzycy Kłodzkiej pod patronatem Szkolnego Związku Sportowego. ZSO Chrobry od lat jest liderem na arenie powiatu w rywalizacji sportowej szkół ponadgimnazjalnych.  Dziewczęta " Chrobrego" w doskonałym stylu pokonały rywalki, zdibywając tytuł Mistrzyń Powiatu. Chłopcy po dobrej walce i ciekawym finiszu zajęli trzecie miejsce. 

Czytaj więcej: Mistrzostwa Powiatu w Sztafetowych Biegach Przełajowych

Więcej artykułów…

  1. GALA PROJEKTÓW GIMNAZJALNYCH 2017
  2. „Discipulus Exemplorum” za rok szkolny 2016/2017
  3. Wirydarz 360
  4. Indywidualne Mistrzostwa Lekkoatletyczne - Finał dolnośląski
  5. Sukces - VII Międzynarodowy Konkurs Historyczny „Śląskie Zamki i Pałace”

Strona 1 z 5

shemalevids.org