plcsenfrdeit
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kłodzku

OFERTA EDUKACYJNA na rok szkolny 2018/2019

OFERTA EDUKACYJNA

I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku

na rok szkolny 2018/2019

1.Nauka w liceum ogólnokształcącym trwa 3 lata i kończy się maturą.
2.Wszyscy uczniowie realizują treści ujęte w podstawie programowej kształcenia ogólnego
w systemie klasowo-lekcyjnym.
3.W podstawie programowej szkoły oferujemy następujące języki:

 • język angielski - we wszystkich klasach - zwiększona liczba godzin,
 • język niemiecki,
 • język francuski,
 • język rosyjski.

4.Prowadzimy rekrutacje również do klasy pierwszej dwujęzycznej z językiem angielskim o profilu matematyczno-fizycznym oraz do klasy pierwszej integracyjnej

5.Proponowane rozszerzenia i ich przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym w klasach ogólnych:

 • matematyczno-fizyczne (fizyka, matematyka)
 • matematyczno-informatyczne (matematyka, informatyka, fizyka informatyczna)
 • polonistyczno-kulturoznawcze (język polski, historii sztuki)
 • humanistyczne w WOS-em (historia, WOS, zajęcia polonistyczne)
 • humanistyczne(historia, język polski, wiedza o świecie)
 • biologiczno-chemiczne (biologia, chemia)
 • sportowe(biologia, chemia, zajęcia sportowe)
 • geograficzne z historią(matematyka, historia, geografia)
 • geograficzne z WOS-em(matematyka, WOS, geografia)
 • biologiczno-geograficzne(biologia, geografia, chemia wszech.)

6.W szkole obowiązują mundurki i tarcze.

7. Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych:

 • rozwijanie uzdolnień na zajęciach kół przedmiotowych
 • przygotowanie do olimpiad przedmiotowych
 • czynne uczestnictwo w działalności Samorządu Szkolnego
 • udział w zajęciach SKS
 • chór szkolny
 • Klub Amnesty International
 • klub wolontariatu
 • kółko strzeleckie
 • grupa fotograficzna
 • redakcja telewizji CHROBRY TV